စကားဝါ – အပိုင်း (၁၂)

chanmyaewin@gmail.com

Read Next

စကားဝါ – အပိုင်း (၁၁)

တွန်းအား (DRIVE THEORY)

Introverts & Extroverts

၀တ္ထုတိုများ

Sliding Sidebar